Disclaimer & privacy

Copyrights

Het auteursrecht op deze website berust bij Start2Date of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Start2Date. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Start2Date. Dit geldt ook voor overname van gepubliceerde artikelen. Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen.
De naam Start2Date evenals de slogan "Onafhankelijke gids voor online dating" mogen niet worden gebruikt zonder toestemming van Start2Date.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Wij vragen geen persoonlijke gegevens. Door de bezoeker ingevoerde informatie wordt niet door ons opgeslagen.

Gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Overige juridische informatie

Start2Date betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
Start2Date aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

De rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op deze site liggen bij Start2Date en haar auteurs.